Telenor fondacija

Tu smo da pomognemo

 

U Telenoru vjerujemo da se uspjeh ne mjeri samo dobrim poslovnim rezultatima i istaknutim mjestom na tržištu, već i odgovornošću prema zajednici u kojoj poslujemo i njenim ljudima.


Naša kompanija osnovala je Telenor fondaciju u aprilu 2014. godine kao nevladinu organizaciju sa ciljem promocije i razvoja koncepta društvene odgovornosti u Crnoj Gori.. Putem aktivnosti Fondacije, Telenor nastavlja da ulaže u Crnu Goru i pomaže razvoj njenih društvenih potencijala. Želja nam je da  kreiramo  i podržimo  projekte koji će mijenjati zajednicu na bolje, zahvaljujući prije svega Internetu koji doprinosi razvoju i unapređenju društva. To je, ujedno, i smisao jedinstvenog koncepta korporativne društvene odgovornosti koji Telenor grupa uspješno sprovodi širom svijeta.

 

Članove Upravnog odbora Fondacije čine stručnjaci iz različitih oblasti, ne bi li se ista rukovodila potrebama crnogorskog društva, i da pri tome diferenciramo poslovanje kompanije Telenor od strategije Telenor fondacije. Članovi Upravnog odbora odlučivaće o projektima koji će biti podržani od strane Fondacije, a sve u cilju shvatanja i unapređenja koncepta društvene odgovornosti.

 

Želimo da ostvarimo dugoročan efekat tako što projekte podržavamo i pratimo tokom dužeg vremenskog perioda. Fondacija će se uvijek truditi da prepozna probleme u zajednici, pokrene ljude na akciju i svojim društveno odgovornim djelovanjem napravi razliku u društvu. Naši rukovodioci lično učestvuju u projektima Fondacije i prate njihov napredak, a naši zaposleni su pozvani da se uključe volonterskim radom, i ličnim primjerom doprinesu ciljevima fondacije.

 

Sandra Štajner

Predsjednica Upravnog odbora Telenor fondacije i Generalna direktorka Telenora Crna Gora

 

 

 • Upravni odbor
 • Logo i podaci Telenor fondacije
 • Sandra Štajner, Predsjednica Upravnog odbora Fondacije i Generalna direktorka Telenora. Od maja 2015, članica je odbora direktora Telenora u Crnoj Gori. Ima više od dvadeset godina međunarodnog iskustva u korporativnim komunikacijama, medijima i upravljanju ljudima. Stekla je značajno radno iskustvo u Americi radeći na poziciji producentkinje satelitskog programa za Fox News Channel u Njujorku, kao i za HBO i Reuters. Magistrirala je u oblasti komunikologije medija i diplomirala u oblasti produkcije dramskih umjetnosti i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

   

   
   

  Biljana Radusinović, Direktorka ljudskih resursa. Nakon dugogodišnjeg iskustva u oblasti ljudskih resursa, priključila se Telenor timu u januaru 2015. godine na vodećoj poziciji u ljudskim resursima. Dioplomirana je ekonomistkinja, sa specijalizacijom u međunarodnom marketingu. Bila je jedna od polaznica specijalizovanih programa u školi menadžmenta na Bledu. Uspješno je završila brojne nacionalne i međunarodne seminare i radionice iz oblasti računovodstva, menadžmenta, liderstva i upravljanja ljudima.

   
   

  Ana RadulovićDirektorka za opšte poslove, komunikacije i društveno odgovorno poslovanje. Od 2002. godine počinje da radi u sektoru Finansija tadašnjeg ProMontea, gdje je obavljala više različitih rukovodećih funkcija sve do 2009. kada prelazi na funkciju Zamjenice Izvršnog direktora za korporativne poslove. Postaje Zamjenica Izvršnog direktora za poslove transformacije i industrijalizacije u februaru 2013. a u decembru iste godine prihvata funkciju Direktorke Jedinice za portfolio i upravljanje procesima u Telenoru, sa koje je došla na sadašnju poziciju. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2010. godine, na smjeru Preduzetnička ekonomija.

   

   
   

  Milena Đukanović, direktorica je Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore i doktor tehničkih nauka. Izabrana je za najuspješniju ženu u nauci u 2013. godini od Ministarstva nauke Crne Gore i dobitnica je Dunavske nagrade za najuspješnijeg mladog istraživača u 2015. godini od Federalnog ministarstva za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu. Rukovodilac je brojnih međunarodnih i bilateralnih naučno-istraživačkih projekata, kao i urednik i recenzent u međunarodnim časopisima. Usavršavala se u oblasti računarstva i elektronike kroz brojne stipendije u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Turskoj, Španiji i Portugalu.

   

   
   
   

  Anđelko Lojpur, Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Doktor ekonomskih nauka i prorektor  Univerziteta Crne Gore. Član je velikog broja profesionalnih udruženja, angažovan je na mnogobrojnim projektima. Njegove akademske kvalifikacije i dosadašnji uspjeh preporuka su i za isto tako uspješno djelovanje Telenor fondacije.

   
   
   
   

   

   
   
 •  
  • Da biste koristili logotip Telenor fondacije, potrebno je da posjedujete licencu ili neki drugi dokument o saradnji.
  • Treća lica ne mogu da koriste logotip Telenor fondacije u bilo koje svrhe, osim ako za to nemaju posebnu dozvolu.
  • Logotip Telenor fondacije se ne smije mijenjati ili modifikovati.
  • Neovlašćeno korišćenje logotipa Telenor fondacije smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
  Da bi logotip bio čitak, savjetujemo da oko njega ostavite dovoljno praznog prostora.
   
   
  Telenor fondacija logo (AI format) - 510 KB
   
  Telenor fondacija Guidelines (PDF format) - 50 KB
   
   
  Podaci Telenor fondacije
   
  Pun naziv: Telenor fondacija
   
  Adresa: Rimski trg br.4, Podgorica, Montenegro
   
  Matični broj: 02980819
   
  Broj tekućeg računa: 510-85-333-24 kod Crnogorske komercijalne banke, Podgorica