FAQ

U ovom dijelu vebsajta možete pronaći najčešće postavljana pitanja za Telenorove usluge i servise. Ukoliko ne možete pronaći traženi odgovor, molimo Vas da kontaktirate korisnički centar na 1700, ili posjetite najbližu Telenor poslovnicu.
 
Telenor
Dobre stvari pokreću svijet.
 • Postpejd
 • Pripejd
  • Kako da limitiram mjesečnu potrošnju?
  Mjesečnu potrošnju možete limitirati na lični zahtjev, u iznosu koji uključuje i pretplatu. Iznos limita u tom slučaju računa se po formuli: Limit=pretplata+ostvareni saobraćaj 
  Na limitirani iznos dodaje se PDV.
   
  • Detaljni račun?
  Za sve postpaid korisnike detaljni račun je besplatan. Može se poručiti u našim poslovnicama, a najviše za posljednja tri mjeseca.
   
  • Kako prebaciti novac sa jednog broja na drugi?
  Svi aktivni postpaid i prepaid korisnici mogu izvršiti dopunu računa prepaid korisnika tako što će ukucati iznos za dopunu prateći uputstva kroz MENI kratkih kodova (*123#)- servis DOPUNA RAČUNA i opciju Transfer. 
  Prilikom transfera potrebno je ukucati broj na koji se dopuna želi izvršiti kao i iznos dopune. 
  Kratki kod za transfer novca je *106*069xxxxxx*y# gdje je xxxxxx broj telefona na koji se šalje dopuna, a y iznos (2, 3, 4, 5...) u eurima.
  Iznos dopune može biti minimum 2EUR, odnosno maximum 20 EUR. Pri tome, korisnik može izvršiti više manjih dopuna, ili jednu dopunu od 20EUR, ali ukupan iznos ne može preći 20EUR na mjesečnom nivou.
   
  Korisnik čiji je broj dio poslovnog paketa, ne može izvšiti transfer novca bez pisanog odobrenja firme.
  • Kako dopuniti prepaid račun?
  Račun možete dopuniti online na Telenor sajtu, klikom OVDJE, pozivom na 1700, pa onda ukucati 1-2-1, besplatne brojeve 147 ili 148, putem Servisa kratkih kodova ili elektronskom dopunom.
  Elektronska dopuna se može izvršiti na POS terminalima NLB Montenegro banke (NLB) i Crnogorske komercijalne banke (CKB), kao i na bankomatima Crnogorske komercijalne banke, trenutno na 522 lokacije. Dopune su u apoenima od 1, 2, 3, 4 i 6 eura.
   
  • Šta ako tajni kod sa vaučera nije vidljiv?
  Ukoliko se prilikom grebanja zaštitnog filna ošteti tajni kod vaučera, potrebno je pozvati korisnički servis na broj 1700 i pročitati operateru serijski broj  vaučera i vidljive brojeve tajnog koda. Račun će biti dopunjen u najkraćem mogućem roku.
   
  • Koji tarifni paket koristim?
  Slanjem besplatne poruke, u formatu TP info, na broj 14694 možete provjeriti koji tarifni paket je aktiviran.
   
  • Kako prebaciti novac sa jednog broja na drugi?
  Svi aktivni postpaid i prepaid korisnici mogu izvršiti dopunu računa prepaid korisnika tako što će ukucati iznos za dopunu prateći uputstva kroz MENI kratkih kodova (*123#)- servis DOPUNA RAČUNA i opciju Transfer.
   
  Kratki kod za transfer novca je *106*069xxxxxx*y# gdje je xxxxxx broj telefona na koji se šalje dopuna, a y iznos dopune (2, 3, 4, 5...) u eurima.
   
  Prilikom transfera potrebno je ukucati broj na koji se dopuna želi izvršiti kao i iznos dopune.
   
  Iznos dopune i za prepaid i za postpaid korisnike može biti minimum 2EUR, odnosno maximum 20 EUR. Pri tome, korisnik može izvršiti više manjih dopuna, ili jednu dopunu od 20EUR, ali ukupan iznos ne može preći 20EUR na mjesečnom nivou.
   
  Ukoliko prepaid korisnik vrši transfer novca, to znači da sa svog računa prebacuje odredjeni iznos drugom prepaid korisniku i njegov račun će biti umanjen za taj iznos.