Sve u 1

Sami kreirajte svoju tarifu
 
Sve u 1 paket po cijeni od 3EUR sa 1EUR startnog kredita, donosi svojim Pripejd korisnicima jednake cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori, i SMS - a.
 
TARIFNI DODACI
 
Kako bismo pokrili potrebe različitih segmenata tržišta, kreirali smo besplatne, trajne tarifne dodatke koji se mogu aktivirati u bilo kom trenutku posle aktivacije kartice kroz Moj meni *123#.
Jednom aktiviran, dodatak traje dokle god je kartica aktivna ili dok se korisnik ne odluči da promijeni svoj trajni tarifni dodatak.
 
U kalendarskom mjesecu, moguće je samo jednom izvršiti promijenu trajnog tarifnog dodatka.

 

 • Cjenovnik
 • Pripejd paket Sve u 1 Cijena
  SIM Kartica 3.00€
  Zamjena SIM kartice 5.00€
  Pozivi u Telenor mreži 0.1490€
  Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u Crnoj Gori 0.1490€
  Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori 0.1490€
  Pozivi ka Srbiji - Telenor 0.1526€
  Pozivi ka Srbiji - MTS, VIP, fiksna 0.3290€
  Govorna pošta 0.0000€
  Hitne službe 0.0000€
  Koris. servis 1700 0.0000€
  Servisi 0.1221€
  Info zona
  0.2868€
  Free phone (0800..) 0.0000€
  SMS u okviru Crne Gore i Srbije 0.0254€
  MMS 0.3000€
  GPRS / 100Kb 0.0509€

   

  Cjenovnici svih tarifnih paketa dostupni su OVDJE