Telenor imenik

Telenor imenik sadrži brojeve postpejd korisnika, fizičkih lica.
Korisnici sa aktivnom uslugom "Tajni broj" nisu uvršteni u imenik.

Telenor imenik se nalazi u okviru stranica Moji servisi. Da biste koristili Telenor imenik nije potrebna registracija.

Napomene:

Prilikom ukucavanja imena i prezimena koristite naša slova (ć, č, š i ž).
Slovo "đ" upisujete kao "dj"

TELENOR IMENIK