Biznis portal

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI PODRŠKA BIZNIS PORTAL

Share this:

 

Iskoristite sve prednosti biznis portala

Biznis portal predstavlja web portal namijenjen svim poslovnim korisnicima Telenor mreže.Portal vam omogućava da sa jednog mjesta imate potpuni uvid u troškove i način korišćenja svih mobilnih telefona u vašoj kompaniji.


Zahtjev za aktivaciju (PDF)

 
 
 

Potpuni pregled stanja računa

  • Ukupno zaduženje firme
  • Računi po zbirnim pretplatničkim ugovorima i pojedinačnim pretplatničkim brojevima
  • Arhiva računa - pregled svih računa i do 12 mjeseci unazad
  • Analitička kartica - istorija zaduženja i uplata


Administracija vaše firme

  • Definišite naloge i upravljajte njima
  • Uvid u ugovor i ugovorne obaveze


Jednostavna aktivacija usluga

  • Pojedinačna i grupna aktivacija/deaktivacija tarifnih dodataka
  • Aktivacija ostalih usluga
 
 

Kako da postanem korisnik biznis portala?