Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE FIKSNE USLUGE
 

Telenor Crna Gora od 1. januara 2013. godine svojim poslovnim korisnicima nudi usluge fiksnog simetričnog interneta i simetričnog Data VPN-a. Na ovaj način, Telenor se pozicionirao na tržištu pružanja fiksnih usluga, a od 27. januara 2015. godine počeli smo i sa pružanjem usluga fiksne telefonije za poslovne korisnike.

Sa objedinjenim uslugama u mobilnoj i fiksnoj telefoniji, Telenor Crna Gora ima viziju da postane potpuni operator na crnogorskom tržištu sa velikim brojem dodatnih proizvoda kojim će naši korisnici zadovoljiti sve svoje komunikacione potrebe.

 
Govorne usluge
Fiksni internet