Fiksni internet

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE FIKSNE USLUGE FIKSNI INTERNET

Share this:

 
 

U ponudi Telenora nalaze se proizvodi fiksni simetrični internet i Data VPN.


U zavisnosti od potreba koje ima, korisnik može da izabere neki od ovih servisa s tim što kod fiksnog simetričnog interneta, korisnik na svojoj lokaciji dobija pristup internetu, dok kod Data VPN-a korisnik povezuje svoje dvije ili više udaljenih lokacija tako da funkcionišu kao jedna logička cjelina (jedna lokalna računarska mreža – LAN).

 
 

 

fiksni simetrični internet

 

Ova usluga namijenjena je zahtjevnijim poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za simetričnim Internetom većih brzina (brzina download-a i upload-a su iste 1/1 Mbps, 2/2 Mbps, 10/10 Mbps, ne kao kod asimetričnog ADSL pristupa). To su firme čiji zaposleni u svakodnevnom radu treba da pristupaju kompanijskim web aplikacijama, često imaju potrebu da, osim što preuzimaju podatke sa Interneta, ujedno i upload-uju velike količine podataka tako što npr. postavljaju izvještaje na svoj sharepoint, šalju veliki broj dokumenta i fajlova itd.


Ovom tehnologijom korisnicima možemo da ponudimo brzine od 1 Mb/s do 100 Mb/s. Od potrebnog kapaciteta Interneta zavisi koji medijum ćemo koristiti kao pristupnu tehnologiju što je predmet ispitivanje tehničke izvodljivosti i analize postojeće infrastrukture korisnika na samoj lokaciji.

 
 

 

Simetrični data VPN

 
Data VPN je usluga koja korisniku omogućava:

  • Da sa različitih svojih lokacija pristupa internim kompanijskim podacima (sharepoint, aplikacije itd). Korisniku se dodijeljuju određeni kapaciteti mreže zarad povezivanja lokacija i obezbijeđujemo brzinu protoka koja mu je potrebna. U zavisnosti od tih potreba i načina pristupa, brzine mogu biti od 1 do 100 Mb/s simetrično, pa čak i više za kompanije koje to zahtijevaju;
  • Centralizovani pristup Internetu – korisnik se može odlučiti da na Internet poveže samo jednu lokaciju, a da sve ostale pristupaju Internetu preko te lokacije;
  • Garanciju bezbjednosti prenosa podataka;
  • Mogućnost integracije sa Telenorovim privatnim APN-om, gde se svi mobilni uređaji mogu povezati u jednu mrežu i na taj način korisnikovo poslovanje može biti efikasnije.


Da bismo korisniku omogućili Data VPN uslugu, Telenor prvo treba da pristupi lokaciji na jedan od dva načina (radio-link ili optički kabl) i da na svakoj lokaciji postavi odgovarajući CPE.


 
 
 
 
 

Mi smo tu da vam pomognemo

Potrudićemo se da pronađemo najbolje poslovno rješenje prema Vašim potrebama.


1700