Fiksna telefonija

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE FIKSNA RJEŠENJA FIKSNA TELEFONIJA

Share this:

 • “Jedna mreža” tarifni paketi
 • Mjesečna pretplata u skladu sa izabranim tarifnim paketom
 • Bez dodatnih troškova za uslugu Telefonska Linija
 • Jednokratna naknada za instalaciju PBX konekcje

 

Realizacija usluge zavisi od tehničkih mogućnosti. Za dodatne informacije obratite se Vašem odgovornom prodavcu ili pozovite Biznis Kontakt centar na broj 1700


*Započeti razgovor se zaokružuje na pun minut, a nakon toga se razgovora tarifira po sekundi

 

Telefonska linija

 

Usluga Telefonska linija Vam nudi:


 • Besplatne razgovore u Telenor mreži u okviru kompanije
 • Jednostavan prelaz sa postojećih na Telenorovo rješenje
 • Istu cijenu ka svim fiksnim brojevima u Crnoj Gori
 • 24/7 dostupnost servisa i podrške
 • Napredne usluge
 • Povoljne cijene za pozive ka inostranstvu
 
 

PBX konekcija

 
 • Jednostavna integracija sa vašom infrastrukturom
 • 24/7 podrška 
Telenor PBX konekcija je usluga koja omogućava integraciju Vašeg PBX-a (privatna telefonska centrala) sa Telenorovom infrastrukturom, a u cilju korišćenja Telenorove fiksne telefonije.
 

Detaljne informacije

Prenosivost fiksnog broja

 
 

Ponuda je veoma atraktivna sa cijenama razgovora prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori kao i sa cijenama razgovora prema inostranstvu.


Cjenovnik za korisnike fiksne telefonije  >