M2M

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE M2M

Share this:

M2M (Machine 2 Machine)

U savremenom svijetu, osim ljudi i razni uređaji komuniciraju među sobom. Za komunikaciju koriste servise za prenos podataka ili SMS. Idealno rješenje za povezivanje udaljenih autonomnih uređaja sa drugim takvim uređajima ili sa centralnim serverima su Telenorove M2M (Machine to Machine) pretplate. 
U ovom trenutku omogućavamo funkcionisanje:

  • Bankomata
  • Terminala za plaćanje kreditnim karticama
  • Rad uređaja za praćenje vozila
  • Automata za prodaju
  • Razna mjerenja na udaljenim lokacijama
  • Kontrolu udaljenih procesa, itd.

  Za detaljnije informacije, kontaktirajte našu Službu prodaje.  Cjenovnik

   
  PACKAGE M2M XS M2M S M2M M M2M L M2M XL M2M XXL
  Količina podataka uključenih u pretplatu 5MB 50MB 250MB 1GB 3GB 7GB
  Mjesečna pretplata 1.21€
  3.63€
  6.05€ 30.25€
  42.35€
  60.50€
  GPRS (100 KB) 0.035€ 0.035€ 0.035€ 0.030€ 0.030€ 0.024€
  SMS 0.030€ 0.030€ 0.030€
  0.030€
  0.030€
  0.030€
   
  • Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om.
  • Tarifni interval je na 10 KB.
  • Priključak za poslovni M2M paket je besplatan.
  • GPRS saobraćaj koji je uključen u mjesečnu pretplatu ne prenosi se u sljedeći mjesec. Ukoliko se GPRS saobraćaj koji je uključen u pretplatu potroši prije isteka obračunskog perioda, obračun utrošenog saobraćaja vrši se po cijenama navedenim u tabeli za izabrani tarifni paket.
  • Tarifni paketi nemaju mogućnost korišćenja u roamingu.
  • Govorni saobraćaj nije dostupan.