MNNews

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE MNNEWS

Share this:

 

Obavještenje o spajanju MNNEWS i Telenora

 
Od 30.maja 2017. godine, kompanija MNNews spojena je sa kompanijom Telenor, što je registrovano i u Centralnom registru privrednih subjekata. Sva prava, obaveze i odgovornosti MNNEWS-a spajanjem su prešla na Telenor, uključujući i sva potraživanja. Telenor preuzima potpunu odgovornost za obaveze kompanije MNNews, a ubuduće će sva prava i obaveze iz zaključenih pretplatničkih ugovora izvršavati Telenor.
 
Kompanija MNNews u vlasništvu je Telenora od 2014. godine, i u njenoj je nadležnosti pružanje telekomunikacionih usluga, kao što su korišćenje iznajmljenih linija u mreži MNNewsa, pristup Internetu, davanje u zakup optičkih vlakana i druge.
 
MNNews je do sada dominantno bila fokusirana na biznis korisnike, kojima je nudila objedinjene fiksne servise i najnovija poslovna rješenja. Spajanjem kompanija MNNews i Telenor dodatno će se unaprijediti kvalitet objedinjenih usluga, uz upotrebu savremenih tehnoloških rješenja.

 


Obavještavamo korisnike MNNEWS doo koji su postali korisnici Telenor doo usljed pripajanja MNNEWS-a Telenoru, da će se ubuduće na sve zaključene pretplatničke ugovore primjenjivati  Opšti uslovi pružanja I korišćenja elektronskih komunikacionih usluga u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži Telenor doo Podgorica  koji postaju sastavni dio već zaključenih pretplatničkih ugovora. Počev od 01.07.2017. godine Opšti uslovi Telenora obavezuju sve korisnike MNNEWS-a koji su usljed spajanja postali korisnici Telenora.