Moj Biznis ton

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE MOJ BIZNIS TON

Share this:

 

Nova usluga za biznis korisnike

 

Po čemu će saradnici prepoznati Vaš biznis?

Moj Biznis Ton je nova Telenor usluga koja Vam  omogućava da kreirate sopstveni zvuk, muziku, džingl ili ton kod dolaznih poziva. Na taj način, kada neko pozove Vašu kompaniju,  umjesto standardnog zvona, čuće  kompanijski ton.
 
Zahvaljujući ovoj usluzi, imaćete  priliku da se dodatno diferencirate na tržištu, I na taj nacin budete prepoznatljivi i originalni.
 
Postavljanje tona je potpuno besplatno, dok se usluga naplaćuje mjesečno, u zavisnosti od broja kartica, na kojima je aktivna, odnosno, broja zaposlenih.
 
Broj zaposlenih Mjesečna pretplata bez PDV-a (po kartici) Mjesečna pretplata sa PDV-om  (po kartici)
0 - 9 0.85 1.02
10 - 24 0.71 0.85
25 - 49 0.59 0.70
50+ 0.42 0.50
 

Uslovi korišćenja