Poslovna govorna pošta

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POSLOVNA GOVORNA POŠTA

Share this:

 

Govorna pošta

 
Nova govorna pošta je usluga koja će primiti vaš poziv umjesto vas i nakon toga vas SMS porukom obavijestiti da na svojoj govornoj pošti imate ostavljenu poruku koju možete preslušati kada to vama bude odgovaralo.
 
U kojim situacijama možete da koristite vašu novu govornu poštu?
Nova govorna pošta će primiti vaše pozive kada je vaš telefon isključen ili se nalazite van dometa GSM mreže.
U trenutku kada budete ponovo dostupni govorna pošta će vas SMS porukom obavijestiti da imate ostavljenu poruku koju možete preslušati kada to vama bude odgovaralo.
 
Koje su osobine usluge govorne pošte?
 • Jednostavan broj za preslušavanje poruka, 14077
 • BESPLATNO preslušavanje poruka
 • Dostupna svim korisnicima
 • Brzo i jednostavno korišćenje menija
 • Aktiviranje i deaktiviranje pozivom na broj Poslovno korisničkog servisa 1700 i kroz Moj Meni *123#
 • Mogućnost promjene jezika
 
Situacije u kojima koristite novu govornu poštu?
Govorna pošta je sistemski podešena da se uključuje samo u situacijama kada vam je telefon isključen ili ste van dometa GSM mreže.
 
Kako se aktivira nova govorna pošta?
 • Pozivom na broj Poslovno korisničkog servisa 1700 ili kroz Moj Meni *123#
 • U Telenorovim poslovnicama
 
Kako preslušavate poruke?
 • Za preslušavanje poruka sa vašeg mobilnog telefona potrebno je da pozovete broj 14077, ukoliko ste u roamingu pozivate broj +3826914077, i dobićete informacije o novim nepreslušanim porukama ili pristupiti meniju nove govorne pošte.
 • Za preslušavanje poruka sa nekog drugog Telenor broja, potrebno je da pozovete broj 14088, ukoliko ste u roamingu pozivate broj +38216914088, nakon toga biće vam zatraženo da unesete vaš broj telefona kao i lozinku za pristup novoj govornoj pošti.
 • Za preslušavanje poruka sa fiksne mreže, neke druge mobilne mreže ili inostranstva potrebno je da pozovete broj 14088, odnosno +3826914088 za pozive iz inostranstva. U tom slučaju biće vam zatraženo da unesete vaš broj telefona kao i lozinku za pristup novoj govornoj pošti.
 
Tarifiranje
Preslušavanje poruka i pristup novoj govornoj pošti iz Telenor mreže je BESPLATNA! Tarifira se korisnik Telenor mreže koji ostavlja poruku, prema zvaničnom cjenovniku Telenora za pozive unutar mreže. Prilikom ostavljanja ili preslušavanja poruka iz fiksne, drugih mobilnih mreža, inostranstva ili roaminga tarifiranje se vrši po tarifi operatora u čijoj se mreži nalazite za pozive prema Telenor mreži.
 
Kako se deaktivira nova govorna pošta?
 • Pozivom na broj Poslovno korisničkog servisa 1700 ili kroz Moj Meni *123#
 • U Telenorovim poslovnicama.