Prenesi broj u Telenor

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PRENESI BROJ U TELENOR

Share this:

 

Prenosivost broja

 
Najbrža i najbolja mreža otvara vrata svim pripejd i postpejd korisnicima koji žele da postanu korisnici jedne od najvećih svjetskih telekomunikacionih kompanija, a da nastave da koriste svoj broj. Usluga prenosivosti broja omogućava Vam da postanete Telenor korisnik, a zadržite svoj postojeći pripejd ili postpejd broj telefona zajedno sa prefiksom (067, 068). Korisnik koji želi da prenese svoj broj u Telenor mrežu može podnijeti zahtjev za prenos u bilo kojoj Telenor poslovnici na teritoriji Crne Gore. Usluga prenosivosti broja je potpuno besplatna.
 

Ako ste pravno lice:

  • Izmirene sve obaveze kod postojećeg operatora na broju koji želite da prenesete u Telenor (dostavlja se dokaz o plaćenom računu za prethodni obračunski period, izdat od strane postojećeg operatora).
  • Nepostojanje ugovorne obaveze kod postojećeg operatora, ili da su ispoštovane stavke iz ugovora koja se odnosi na istek ugovora o kupovini telefona po povlašćenim uslovima ili servisnim povoljnostima.
  • Nepostojanje ugovorne obaveze ili je ugovor o poslovnoj saradnji sa postojećim operatorom istekao.    
 
Ostali uslovi su definisani Članom 15. Pravilnika o prenosivosti broja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Pravilnik možete pogledati ovdje. O procesu prenosivosti broja možete pročitati više na sljedećem linku: EKIP – Prenosivost broja. Provjeru u kojoj mreži je određeni telefonski broj možete izvršiti na sljedećem linku: EKIP – Provjera brojeva.
 
Napomena:
Usluga prenosivosti broja je zakonska obaveza svih mobilnih i fiksnih operatora. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost propisuje proces podnošenja zahtjeva; Telenor nema uticaja na rokove odobravanja i prenosa. Ne obezbijeđuje se naknada za preostali iznos prepaid kredita i neiskorišćeni saobraćaj u prethodnoj mreži. Dodatne usluge koje su aktivirane kod prethodnog operatora ne mogu biti prenijete.
 
Saobraćaj ostvaren sa stare kartice do momenta aktivacije nove plaća se prethodnom operatoru. Korisnik je dužan da izmiri sve obaveze plaćanja usluga koje je koristio do trenutka prenosa broja iz jedne mreže u drugu. U suprotnom, Telenor je dužan da pokrene suspenziju broja ukoliko obaveze ne budu izmirene u navedenom roku.
Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom Telenor korisničkog servisa - 1700.