Menu
 

 
 

Vizija i misija

 

Naša industrija ima važnu ulogu u životu ljudi. Telenorova  vizija, misija i vrijednosti izražavaju pravac u kojem se krećemo i ulogu koju ćemo imati u promjeni ljudskih života, i podršci društvu da raste i napreduje. 

 

Naša vizija – Osnažujemo društva

Stvaramo prilike i pokazujemo da digitalne komunikacije poboljšavaju živote ljudi, razvijaju društvo i obezbjeđuju bolju budućnost za sve.


Naša misija - Tu smo da pomognemo našim korisnicima

Tu smo da pomognemo našim korisnicima da iskoriste sve prednosti povezanosti. Naš uspjeh mjerimo time koliko strastveno nas promovišu.