Menu
 
 
 
 

 
 

Telenor Crna Gora, kao dio 4IG PLC Grupe, posluje u Crnoj Gori već 25 godina. Telenor Crna Gora je vodeći provajder na crnogorskom tržištu usluga mobilne telefonije.

Od decembra 2021. dio je 4iG jedne od vodećih kompanija na mađarskom ICT tržištu i jedne od vodećih grupa u mađarskoj digitalnoj ekonomiji baziranoj na znanju.

Kompanija je više od 25 godina prisutna na polju industrije i inovativnih tehnologija, konstantno proširujući svoje usluge, broj zaposlenih i portfolio, kao odgovor na promjene i potrebe ICT tržišta. Kompanija ima više od 1.900 zaposlenih.

Kao pružalac rješenja širokog spektra, kompanija ima značajne interese u IT sektoru, satelitskim telekomunikacijama, telekomunikacijama i razvoju telekomunikacijske infrastrukture.


Kompanija čije se akcije kotiraju na berzi u Budimpešti, ima za cilj da zauzme vodeću poziciju u širokom spektru ICT usluga na tržištu u Mađarskoj, Centralnoj i Istočnoj Evropi i Jugoistočnom regionu Europe.