Pridružite nam se

Share this:

Menu
O TELENORU KARIJERA PRIDRUŽITE NAM SE

Share this:

 

Slobodna radna mjesta

 
 

Arhitekta za CRM i sisteme analitike


Arhitekta za CRM i sisteme analitike  (1 izvršilac)


Opis posla:

 • Odgovoran za održavanje visokog nivoa kompetencije u oblasti razvoja, kao i  isporuke, testiranja i dokumentovanja visokokvalitetnih IT sistema za Podršku brige o korisnicima (CRM), Sistema  Analitike (DWH) i Finansijskih IT sistema (ERP) (u daljem tekstu IT Sistema)
 • Rukovođenje projektima sa strane tehnike (divizioni projekti)
 • Podrška dizajniranju arhitekture rješenja za vrijeme faze dizajna
 • Odgovoran za dizajn arhitekture novih IT sistema odnosno izmjena na postojećim IT sistemima za koje je zadužen
 • Vođenje jednog internog ili spoljnjeg tima za razvoj IT sistema za koje je zadružen
 • Priprema specifikacije za razvoj za eksterne saradnike ili vendore za razvoj IT sistema za koje je zadužen
 • Razvoj software-a za IT sisteme za koje je odgovoran
 • Pisanje i održavanje odgovarajuće dokumentacije za IT sisteme za koje je zadužen
 • Podrška Telenor Common Operations
 • Održavanje dostupnosti i nesmetan rad  IT Sistema za koje je zaduzen
 • Učešće u korektivnim aktivnostima na održavanju IT Sistema (rješavanje problema, djelovanje u hitnim situacijama)
 • Učešće u preventivnom održavanju IT Sistema (uključujući preuzimanje novih verzija softvera i testiranje novih funkcionalnosti)
 • Izvršavanje operativnih zadataka (administracija, konfiguracija, izvještavanje, praćenje)
 • Podrška korisnicima  IT sistema za koje je zaduzen
 • Podrška uvođenju, implementaciji, integraciji, održavanju, praćenje i kontrola novih sistema/aplikacija
 • Ušešće u implementaciji i testiranju novih servisa i funkcionalnosti
 • Obezbjeđivanje visokog nivoa sigurnosti Sistema i interfejsa
 • Praćenje performansi ugovarača u skladu sa aktuelnim ugovorima
 • Učešće u praćenju performansi
 • Rješavanje korisničkih prigovora
 • Podrška NOC timu; učešće u dežurstvima
 • Kreiranje izvještaja za potrebe menadžmenta i ostalih sektora IT aplikacije o svim poslovima, aktivnostima, operativnim problemilma i ostalim nejasnoćama u vezi posla
 • Praćenje relevantnih tehnologija i mape puta relevantnih vendora
 • Praćenje inovacija i trendova u oblasti relevantnih tehnologija kao i pokretanje odgovarajućih akcija sa ciljem da se unaprijede performanse sistema u nadležostni grupe


Prijavljivanje traje do 01.06.2020.


Konkurišite na oglas