Deset puta veći kredit za pripejd korisnike

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA DESET PUTA VEĆI KREDIT ZA PRIPEJD KORISNIKE

Share this:

NAZAD
 
U sklopu nove ponude, Telenor pripejd korisnici imaju opciju da uvećaju svoj kredit deset puta.
 
(Podgorica, 14. april 2014. godine) – U kompaniji Telenor su za sve pripejd korisnike pripremili proljećnu akciju tokom koje korisnik ima mogućnost da aktivacijom dodatka  „Deset puta više“ dobije 10 puta više kredita nego što inicijalno plati. Kredit se može koristiti za pozive i poruke ka svim mrežama u Crnoj Gori, kao i za internet.
 
Svi novi korisnici koji kupe Telenor pripejd karticu dobijaju mogućnost da aktivacijom dodatka inicijalni kredit od 3 EUR takođe uvećaju 10 puta.Iznos od 30 EUR korisnici mogu iskoristiti narednih 7 dana za pozive i poruke ka svim mrežama u Crnoj Gori, kao i za internet.
 
Opcija se aktivira preko Telenor 123 menija ili aplikacije, a dobijeni poklon korisnici u narednih sedam dana mogu da iskoriste za Internet, pozive i poruke ka svim mrežama u Crnoj Gori.
 
„Našim pripejd korisnicima, kao proljećni poklon pripremili smo ponudu „Deset puta više“. Želimo da naši korisnici nesmetano uživaju u komunikaciji sa svim svojim prijateljima bez obzira na mrežu koju koriste, i osjete razliku koju donosi Telenor mreža“, kazala je Adrijana Husić, PR Telenora.
Broj aktivacija je neograničen, a akcija traje do 1. juna.