Digitalna pismenost za bezbjedniji internet

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA DIGITALNA PISMENOST ZA BEZBJEDNIJI INTERNET

Share this:

NAZAD
 
 više od 140 zemalja širom svijeta danas se obilježava Dan sigurnog interneta, kao dio podizanja svijesti o bezbjednijoj upotrebi tehnologija. Globalni podaci pokazuju da je svaki treći korisnik interneta u svijetu maloljetan, a trećina njih imala je neko negativno iskustvo u online okruženju. Korisnici digitalnih tehnologija sve su mlađi, pa u nekim zemljama djeca mlađa od 15 godina koriste internet na jednakom nivou kao i populacija starija od 25 godina.

Sajber – buling, ili vršnjačko nasilje na internetu, jedna je od ključnih pojava koje smetaju mladima u Crnoj Gori uzrasta od 12 do 17 godina koji koriste internet, pokazuju podaci Unicefa. Gotovo 40% djece imalo je makar jedno neprijatno iskustvo tokom korišćenja interneta, a svako drugo dijete u Crnoj Gori kaže da se ne osjeća bezbjedno u virtuelnom svijetu. 

„U Telenoru se, kroz različite inicijative, bezbjednošću djece na internetu bavimo već osam godina. Nakon što smo smo edukovali više od 20, 000 djece o bezbjednom korišćenju interneta, zalažemo se za to da digitalno opismenjavanje postane redovan dio nastavnog plana u osnovnim školama. Želimo da poručimo nastavnicima i roditeljima da nisu sami u borbi za bezbjedniji online svijet”, izjavila je generalna direktorka Telenora u Crnoj Gori, Sandra Štajner.

Telenor i UNICEF potpisali su sporazum o zajedničkoj realizaciji trogodišnjeg projekta „Digitalna bezbjednost za svako dijete”, tokom kojeg će djeca u svim osnovnim školama u Crnoj Gori steći osnove digitalne pismenosti. 

Krajem prošle godine, Telenor je, u okviru projekta, opremio digitalnu laboratoriju u Osnovnoj školi „Štampar Makarije”, koja bi trebalo da postane mjesto aktivnog učenja i bezbjedne upotrebe tehnologije. To je dio inicijative uvođenja digitalne pedagogije, kao odgovor na podatak istraživanja Unicef-a koje je pokazalo da svaki drugi roditelj smatra da škola  treba da pomogne djeci da se digitalno i medijski opismene.