Edukacija nove društveno odgovorne generacije

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA EDUKACIJA NOVE DRUŠTVENO ODGOVORNE GENERACIJE

Share this:

NAZAD
 
(Podgorica, 28. april 2015.) – Telenor fondacija je tokom prethodne sedmice različitim aktivnosti nastavila edukaciju i promociju koncepta društveno odgovornog poslovanja. Tokom posjeta polaznika Škole društveno odgovornog poslovanja koju je organizovao Centar za razvoj nevladinog sektora CRNVO predstavljena im je misija Telenor fondacije i koliko je Internet ali korišćenje njegovih potencijala važno za crnogorsko društvo. Slična posjeta biće organizovana u srijedu, 29. aprila i za studenata Ekonomskog fakulteta u Podgorici.
 
Predsjednik Upravnog odbora Fondacije i izvršni direktor Telenora Majkl Malvebo, podsjeća na važnost podizanja svijesti o društvenoj odgovornosti među mladima. „Telenor Fondacija fokusirana je na društvene projekte koji kreiraju održive vrijednosti za društvo i tako oblikuju održivu budućnost. Ubijeđen sam da ćemo putem dobrih inicijativa i realizovanih aktivnosti inspirisati druge organizacije, kompanije i da nam se pridruže u misiji Tu smo da pomognemo”, kazao je Malvebo.
 
Telenor fondacija je bila i dio Sajma društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva, gdje je tim Fondacije razmijenio iskustva sa drugim organizacija čiji je stub poslovanja društvena odgovornost ali i preispitao stanje, trendove i mogućnosti za unapređenje postojećih praksi.
 
Intenzivnim aktivnostima i saradnjom sa drugim organizacijama ali upoznavanjem studenata sa svojom misijom, Telenor kao kompanija i Telenor Fondacija otvaraju vrata mladim ljudima, koji će tek da da se suočavaju sa izazovima u našoj zajednici i rješavanju istih.