Telenor fondacija, sindikat i zaposleni Telenora doniraju preko 30 000 eura za borbu protiv koronavirusa

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR FONDACIJA, SINDIKAT I ZAPOSLENI TELENORA DONIRAJU PREKO 30 000 EURA ZA BORBU PROTIV KORONAVIRUSA

Share this:

NAZAD
 
Telenor  fondacija donirala je 25 000 eura Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti, kao doprinos suzbijanju epidemije koronavirusa. Osm toga, članovi sindikata Telenora, kao i ostali zaposleni u kompaniji, donirali su još gotovo 7 000 eura u iste svrhe.

Na taj način, kompanija želi da pomogne zdravstvenom sistemu Crne Gore da se što efikasnije izbori sa epidemijom i podrži zdravstvene radnike koji štite sve nas. Pridržavajući se preporuka nadležnih, uz solidarno i zajedničko djelovanje, i pojedinci i  kompanije mogu doprinijeti bržem prevazilaženju ove situacije. 

Telenor je već uvažio pojedinačne zahtjeve zdravstvenih institucija i organizacija, ustupivši im telefone i besplatne telefonske linije, i nastaviće da doprinosi što snažnijem odgovoru društva na nastali izazov.

Kao kompanija koja pruža usluge od velikog značaja u trenutnim okolnostima, Telenor već sedmicama sprovodi odgovarajuće mjere kako bi se zaštitilo zdravlje korisnika i zaposlenih, i u potpunosti je posvećen neometanom pružanju usluga korisnicima.