Finansijski rezultati u drugom kvartalu 2015. godine

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI U DRUGOM KVARTALU 2015. GODINE

Share this:

NAZAD
 
(Podgorica, 22. jul 2015.) - Telenor Crne Gore je na kraju drugog kvartala 2015. godine zadržao vodeću poziciju na tržištu, sa prihodima koji su iznosili 15,9 miliona eura. U poređenju sa istim kvartalom u 2014-oj godini, prihod je opao za 0,6 odsto.
 
„Drago mi je što smo na liderskoj poziciji, ali moramo imati u vidu da prihodi cjelokupnog tržišta opadaju godinu za godinom. Sve  jača potreba naših korisnika za korišćenjem interneta motiviše nas da nastavimo sa povećanjem investicija u mrežu. Iako kontinuirano održavamo nivo ulaganja u infrastrukturu, pravni i regulatorni okviri ne promovišu predvidivo poslovno okruženje, koje je nužno za dalji razvoj tržišta”, kaže Majkl Malvebo, izvršni direktor Telenora Crne Gore.
 
U skladu s trenutnom situacijom na tržištu, ostajemo posvećeni cilju da našim korisnicima obezbijedimo najnovije usluge i proizvode - inovativne, bezbjedne i lake za korišćenje. Telenor će nastaviti da predano radi na pojednostavljivanju i poboljšanju komunikacija, kao načinu da se omogući razvoj industrije telekomunikacija u Crnoj Gori i opšti ekonomski rast.
 
U drugom kvartalu 2015. godine, Telenor grupa izvještava o prihodima u iznosu od 30,2 milijarde norveških kruna, što predstavlja organski rast od 6 odsto. Operativni i neoperativni profit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije  (EBITDA) je, prije odbitka ostalih stavki, iznosio 10,6 milijardi norveških kruna, a EBITDA marža 35 odsto, dok je novčani tok od poslovanja iznosio 4 milijarde norveških kruna.
 
Telenor Crna Gora (www.telenor.me) dio je Telenor grupe, jednog od najvećih mobilnih operatora u svijetu sa skoro 190 miliona pretplatnika na 13 tržišta. Telenor je jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori sa ulaganjima od 24 miliona eura u posljednjih 5 godina. Sa svojih 384 hiljade korisnika, Telenor pomaže ljudima da iskoriste sve prednosti savremenih komunikacija.  Telenor Crna Gora ima 15 prodavnica u 13 gradova i zapošljava oko 300 ljudi, dok Pametna mreža pokriva 99,5 odsto stanovništva.
 
Za dodatne informacije: Ana Mijanović, Specijalista za medije, pr@telenor.me