Finansijski rezultati u prvom kvartalu 2014. godine

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI U PRVOM KVARTALU 2014. GODINE

Share this:

NAZAD
 
Podgorica, 7. maj 2014. – Prihodi Telenora Crna Gora u prvom kvartalu 2014. godine iznosili su 14 miliona eura. Ne računajući promjene u domaćim cijenama interkonekcije, prihodi su smanjeni za 1% u poređenju sa prvim kvartalom 2013. godine.
 
Telenor Crna Gora zadržao je lidersku poziciju na tržištu na kraju prvog kvartala 2014. godine. Pretplatnička baza broji 350 hiljada korisnika, što je za 4% manje u odnosu na isti period prethodne godine.
 
„Crna Gora je i dalje ekonomski izazovno tržište, što je zajedno sa padom cijena domaće interkonekcije od 1. marta, značajno uticalo na cjelokupno tržište mobilnih komunikacija i naše finansijke rezultate. Jaka konkurencija na tržištu dodatno pojačava pritisak, ali smo uprkos tome uspjeli da ojačamo našu tržišnu lidersku poziciju i ostvarimo solidnu profitabilnost. Ostajemo posvećeni razvoju tržišta i našim korisnicima, poboljšavanjem korisničkog iskustva i raznolikošću naših usluga. Investiranjem u našu mrežu i maloprodajne objekte poboljšaćemo dostupnost, brzinu i lakoću u korištenju naših servisa, pri tome zadržavajući lidersku poziciju na tržištu telekomunikacija“, izjavio je Majkl Malvebo, izvršni direktor Telenora Crna Gora.
 
U prvom kvartalu 2014. godine Telenor grupa ostvarila je prihode od 26,5 milijardi norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od 1,5 odsto. Operativni i neoperativni profit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 9,3 milijardi norveških kruna, dok je EBITDA marža 35 odsto, a operativni novčani tok 5,6 milijardi norveških kruna.