Finansijski rezultati u Q1 2015.

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI U Q1 2015.

Share this:

NAZAD
 
(Podgorica, 6. maj, 2015.) - Telenor Crna Gora je na kraju prvog kvartala 2015. godine zadržao vodeću poziciju na tržišu, sa prihodima koji su u ovom periodu iznosili 13,8 miliona EUR. Ako se izuzmu promjene u cijenama interkonekcija, prihodi su porasli za 0,4%, u poređenju sa prvim kvartalom 2014
 
„Cjelokupno ekonomsko i regulatorno okruženje u Crnoj Gori je u 2015. i dalje puno izazova, s tim što je na finansijske rezulate uticalo smanjenje domaćih cijena terminacije, krajem prethodne godine. Potrebe naših korisnika ostale su naš najznačajniji prioritet i mi smo nastavili sa ulaganjima. Neki od najnovijih primjera su otvaranje posljednje dvije od 15 novodizajniranih prodavnica u 13 crnogorskih gradova i završetak izgradnje najsavremenijih tehničkih prostorija u Podgorici”, kaže Majkl Malvebo, izvršni direktor Telenora Crna Gora.
 
U prvom kvartalu 2015.godine, Telenor Grupa izvještava o prihodima u iznosu od 30,2 milijarde norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od 7,6%. Operativni i neoperativni profit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije  (EBITDA) je, prije odbitka ostalih stavki, iznosio 10,6 milijardi norveških kruna, a EBITDA marža 35%, dok je novčani tok od poslovanja u ovom kvartalu iznosio 6 milijardi norveških kruna. Neto dobitak je iznosio 4,1 milijardu norveških kruna, što podrazumjeva zaradu po akciji od 2,70 norveških kruna .
 
Telenor Crna Gora (www.telenor.me) dio je Telenor Grupe, jednog od najvećih mobilnih operatora u svijetu sa skoro 190 miliona pretplatnika na 13 tržišta. Telenor je jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori sa ulaganjima od 23 miliona EUR u posljednjih 5 godina. Sa svojih 354 hiljada korisnika, Telenor pomaže ljudima da iskoriste sve prednosti savremenih komunikacija.  Telenor Crna Gora ima 15 prodavnica u 13 gradova i zapošljava oko 300 ljudi, dok Pametna mreža pokriva 99,5 odsto stanovništva.