Finansijski rezultati u Q4 2014.

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI U Q4 2014.

Share this:

NAZAD
 
11. februar, 2015. – Prihodi Telenora Crna Gora u četvrtom kvartalu 2014.godine iznosili su 14,8 miliona EUR. Ako se isključe promjene u cijenama interkonekcija, prihodi su umanjeni za 5%, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2013.
 
Telenor Crna Gora je zadržao lidersku poziciju na tržištu krajem Q4 2014. Pretplatnička baza ima 369 hiljada korisnika, što je pad od 1% u poređenju sa istim periodom prošle godine.
 
„Ekonomsko i regulatorno okruženje u Crnoj Gori je bilo puno izazova i u Q4, s tim što je tržište telekomunikacija i dalje bilo pod uticajem pada domaćih cijena terminacije, početkom ove godine. Uprkos negativnim eksternim faktorima, Telenor je nastavio ulaganja u industriji kupovinom MNNews-a, čime se ostvaruje  značajna sinergija,  i  omogućava ponuda novih i poboljšanih proizvoda i servisa našim korisnicima”, kaže Majkl Malvebo, Generalni direktor Telenora Crna Gora.
 
Telenor nastavlja da održava lidersku poziciju na tržištu usredsrijeđivanjem i odgovaranjem na potrebe korisnika, što se vidjelo uvođenjem iPhona i finansiranjem prodaje telefona na rate. Značajna ulaganja nastavljena su započinjanjem gradnje tehničkih prostorija u Podgorici, što će dati vodeće kapacitete i usluge visokog kvaliteta  na crnogorskom tržištu.
 
U četvrtom kvartalu 2014. godine Telenor grupa ostvarila je prihode od 29,1 milijardi norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od 5,3 odsto. Operativni i neoperativni profit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 9,1 milijardi norveških kruna, dok je EBITDA marža 31,2 odsto, a operativni novčani tok je 3,46 milijardi norveških kruna.
 
Telenor Crna Gora www.telenor.me) dio je Telenor Grupe, jednog od najvećih mobilnih operatora u svijetu sa skoro 180 miliona pretplatnika na 13 tržišta. Telenor je jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori sa ulaganjima od 23 miliona EUR u posljednjih 5 godina. Sa 369 hiljada korisnika, Telenor pomaže ljudima da iskoriste sve prednosti savremenih komunikacija.  Telenor Crna Gora ima 15 prodavnica u 13 gradova i oko 300 zaposlenih, dok Pametna mreža pokriva 99,5 odsto stanovništva.