Komunikacija po standardima EU za svakog stanovnika Crne Gore

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA KOMUNIKACIJA PO STANDARDIMA EU ZA SVAKOG STANOVNIKA CRNE GORE

Share this:

NAZAD
 
Predstavnici Telenora posjetili baznu stanicu Gostilje
 
(19. januar 2015. godine) Predstavnici kompanije Telenor, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, opštine Danilovgrad i mjesne zajednice Gostilje, obišli su baznu stanicu Gostilje, koja je puštena u rad sredinom decembra, a preko Univerzalnog servisa mještanima omogućava pristup fiksnoj telefoniji i bežičnom Internetu. Od aktiviranja 3G bazne stanice, stanovnicima ovog dijela opštine Danilovgrad su dostupne telekomunikacione usluge po standardima koje propisuje Evropska unija, a korisnici sa kojima je razgovarano su potvrdili kvalitet usluge i značaj Univerzalnog servisa.
 
„Ova posjeta je upriličena kako bismo razgovarali sa građanima i iz prve ruke se upoznali koliko je ova bazna stanica olakšala povezivanje i razmjenu informacija mještana Gostilja. Iako nudimo pokrivenost Telenor pametnom mrežom na 99% teritorije Crne Gore, odlučili smo da odemo korak dalje i komunikaciju vrhunskog kvaliteta omogućimo i u najudaljenijim područjima, po povoljnim uslovima. Našu misiju „Internet za sve“ shvatamo ozbiljno a partnerskom saradnjom sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i drugim operatorima je pretvaramo u realnost posredstvom Univeryalnog servisa. Stoga sa ponosnom najavljujem da je u toku i priprema za  puštanje u rad bazne stanice na Medunu. Iskreno vjerujem da u 2015. godini građani svakog dijela Crne Gore moraju imati jednake mogućnosti za komunikaciju“, kazao je Majkl Malvebo, izvršni direktor Telenora Crna Gora.
 
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je Rješenjem od 25. 01. 2011. godine izabrala Telenor za operatora univerzalnog servisa koji omogućava ispunjavanje zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji u bilo kom mjestu bez obzira na ekonomsku isplativost, čime se omogućava govorna komunikacija i brzina prenosa podataka koja omogućava funkcionalni pristup internetu, ali i posebne povoljnosti za lica sa invaliditetom i niskim primanjima.
 
Za dodatne informacije: Ana Mijanović, Specijalista za medije, pr@telenor.me