Platforme za e-učenje podržane od strane Telenor fondacije

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PLATFORME ZA E-UČENJE PODRŽANE OD STRANE TELENOR FONDACIJE

Share this:

NAZAD
 
(Podgorica, 20. mart 2015.) Upravni odbor Telenor fondacije je nakon zatvaranja drugog konkursa izabrao nove projekte, čija će realizacija donijeti rješenje za aktuelne izazove u zajednici. Projekte koji će dobiti finansijsku i logističku podršku realizovaće NVO Ozon i Udruženje Roditelji, a na ovaj način dvije aktuelne teme – bezbjednost korisnika interneta i klimatske promjene će primjenom savremenih tehnologija biti korak bliže rješenju.
 
Udruženje Roditelji će metodom online edukacije roditeljima i njihovoj djeci pružiti mogućnost da korak-po-korak steknu neophodne vještine i znanja za bezbijedan boravak na internetu, dok će NVO Ozon izradom aplikacija i kampanjom na društvenim mrežama edukovati mlade o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kvalitet životne sredine u svakoj crnogorskoj regiji.
 
Adrijana Husić, menadžer Telenor fondacije, još jednom je izrazila zadovoljstvo što sve veći broj organizacija za svakodnevne izazove u društvu uspijeva da nađe rješenje kroz korišćenje tehnologije. „Ovo je drugi konkurs kroz koji nalazimo partnere i zajedno sa njima realizujemo projekte koje su nam predstavili, ali već planiramo i naredne zajedničke inicijative. Sa Udruženjem Roditelji već četvrtu godinu radimo na projektu #SurfujPametno, a sada će Fondacija njima pružiti podršku da znanja i iskustva koja smo stekli direktno prenesemo i roditeljima, i na taj način cijelim porodicama vrijeme na internetu učinom zabavnim i prije svega bezbjednim. Pitanje zaštite životne sredine treba da se tiče svih nas, posebno mladih, a kanal komunikacije koji je NVO Ozon izabrao za komunikaciju je njima i najbliži.“, saopštila je Husić.
 
Zajedno sa prethodnim konkursom, Telenor fondacija trenutno podržava pet projekata, i svi se uspješno realizuju u skladu sa predviđenom agendom. Udruženje paraplegičara je predstavilo aplikaciju za pametne telefone OSI Info, Digitalizuj.Me blog radionice su u toku, dok se lokalna grupa Udruženja Evropskih studenata Tehnike priprema za akademske kurseve koji će se održati od 7. do 12. jula u Podgorici i Kotoru.