Telenor jača mlade kadrove

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR JAČA MLADE KADROVE

Share this:

NAZAD
 
Kompanija Telenor nastavlja učešće u programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadra, naročito mladih.
 
Podgorica, (11. april 2014. godine) – Programi stručnog osposobljavanja mladih i stvaranje šansi za njihovo zaposlenje biće i u narednom periodu jedna od okosnica djelovanja Telenora. Telenor već treću godinu učestvuje u programima stručnog osposobljavanja, a pojaviće se i na predstojećem Career Ways sajmu zapošljavanja.
 
Telenor, kao jedan od najatraktivnijih poslodavaca u Crnoj Gori broji trenutno 300 zaposlenih. Učešće na ovogodišnjem Career Ways sajmu zapošljavanja još jedno je otvaranje vrata za mlade ljude koji žele da dobiju priliku da profesionalni angažman započnu u renomiranoj međunarodnoj kompaniji koja posluje na 13 tržišta.
Direktor korporativnih komunikacija i ljudskih resursa Stevan Milić ističe da se u Telenoru na stručnom osposobljavanju sada nalazi 9 studenata, koji su regrutovani preko Vladinog Programa stručnog osposobljavanja i Programa stažiranja Američke privredne komore.
 
„Različiti programi stažiranja su dobri načini za mlade ljude da, u izazovnijim ekonomskim vremenima, nađu posao i profesionalno se usavršavaju, a za kompanije jesu mogućnost da dođu do kvalitetnog kadra. Telenor je kompanija koja ima snažnu usmjerenost na mlade ljude, zbog čega smo veoma spremni da im pružimo mogućnost rada u multinacionalnoj kompaniji i učenja od najboljih“, rekao je Milić. „Svakoj mladoj osobi koja stažira u Telenoru i na početku je karijere stavljamo do znanja da i stažiranje može biti put do zaposlenja“, istakao je Milić.
 
Do sada, kroz Vladin program i program Američke privredne komore prošlo je 15 osoba. Pored ovoh programa, Telenor u saradnji sa crnogorskim fakultetima ima u planu organizaciju različitih panela i prezantacija kako bi se studenti kroz manje formalan način upoznali sa načinom poslovanja korporativnih kompanija