Zapošljavanje i obuka mladih prioritet za kompaniju Telenor

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA ZAPOŠLJAVANJE I OBUKA MLADIH PRIORITET ZA KOMPANIJU TELENOR

Share this:

NAZAD
 
Kompanija Telenor je potpisala međunarodni sporazum o zapošljavanju mladog kadra koji ima za cilj da smanji stopu nezaposlenosti, prije svega studenata ali i ostalih mladih ljudi u regionu.
 
Podgorica, 5. jun 2014. godine – Predstavnici Telenora Crna Gora potpisali su „Inicijativu za zapošljavanje mladih u regionu Adriatika“ na međunarodnoj konferenciji „HR Business Arena 2014“, održanoj u Dubrovniku. Cilj ove inicijative jeste da podstakne lidere na tržištu iz različitih sfera poslovanja da se aktivno uključe u stvaranje uslova za zapošljavanje mladih ljudi i da na taj način utiču na smanjenje visoke stope nezaposlenosti u regionu. Među potpisnicima je bilo dvadesetak vodećih kompanija iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.
 
U ime kompanije Telenor Crna Gora, Inicijativu je potpisao Stevan Milić, direktor odjeljenja korporativnih komunikacija i ljudskih resursa. Tom prilikom je istakao ozbiljnost trenutnog stanja na tržištu rada i da je važno da svaka kompanija učini koliko je u njenoj moći da pomogne društvu u kome posluje. „Veoma nam je bitno da se kao društveno odgovorna kompanija maksimalno uključimo u stvaranje pozitivne klime za zapošljavanje mladih, jer ne možemo očekivati da će se jedan ovako veliki problem našeg društva sam od sebe riješiti“, saopštio je Milić.
 
Potpisivanjem Inicijative, kompanije su se obavezale da će, u zavisnosti od svojih poslovnih potreba, ponuditi mogućnost zaposlenja, prije svega studentima, ali i ostalim mladim ljudima. Pored toga, potpisnice su se obavezale da će studente i ostale zainteresovane jasno informisati o svom programu zapošljavanja i obrazovanja, te da će aktivno uticati na podizanje kvaliteta edukacije i usklađenosti obuke kadra u skladu sa potrebama tržišta rada.
 
Kompanija Telenor na ovaj način nastavlja svoju politiku koja se vodi snažnom usmjerenošću edukacije mladog kadra, kao i spremnošću da im pruži mogućnost rada u internacionalnoj kompaniji i učenja od najboljih. Nedavno osnovana Telenor fondacija uskoro će predstaviti svoje projekte koji će dodatno pomoći ostvarivanju ovog cilja koji je od značaja ne samo za Telenor kao kompaniju, već i za Crnu Goru.
 
Telenor, kao jedan od najatraktivnijih poslodavaca u Crnoj Gori broji trenutno 300 zaposlenih i aktivno učestvuje u programima koji omogućavaju stažiranje studenata.