Društvena odgovornost

Share this:

Menu

Share this:

 

Strategija odgovornog poslovanja

 
Naša primarna odgovornost jeste da pomognemo ljudima da komuniciraju, bez obzira gdje se nalaze, i da maksimalno koriste sve prednosti naših usluga. Ključni prioriteti su bazirani na našim suštinskim vrijednostima: jednostavnost, održanje obećanja, inspirativnost i poštovanje, i odnose se na:

  • Postizanje maksimalnog efekta koji nude mobilne telekomunikacije
  • Promovisanje sigurnijih proizvoda i servisa, te zaštite djece na Internetu
  • Minimiziranje emisije ugljen-dioksida uz istovremeno razvijanje eko servisa koji će pomoći našim korisnicima da i oni smanje sopstvene količine emisije ugljen-dioksida
  • Uspostavljanje odgovorne poslovne prakse kao integralnog dijela svake naše aktivnosti, kako strateške, tako i operativne
 

Upravljanje

 
Korporativna odgovornost je sastavni dio našeg poslovanja; integrisana je u naše principe upravljanja, pravila ponašanja, vizije, vrijednosti i liderska očekivanja. Mi sistematično uključujemo sfere društvene odgovornosti, kao što su zaštita životne sredine i briga o zdravlju i sigrunosti, u sve naše upravljačke procese i politike. Što je više moguće, trudimo se da integrišemo aspekat odgovornog poslovanja u naše suštinske poslovne funkcije.

 
 

Odgovorno poslovanje

U Telenoru u Crnoj Gori se trudimo da proširimo koristi od mobilnih komunikacija na što je moguće veći broj ljudi. Ovo znači više od razvijanja mreže i obezbjeđivanja servisa. To u stvari znači aktivno povećavati pristup zajednicama koje možda na drugi način ne bi mogle biti povezane.

 
 

Telenor fondacija

U Telenoru vjerujemo da se uspjeh ne mjeri samo dobrim poslovnim rezultatima i istaknutim mjestom na tržištu, već i odgovornošću prema zajednici u kojoj poslujemo i njenim ljudima.

 
 
 

Odobravanje humanitarnih SMS brojeva


U skladu sa strategijom kompanije, prema definisanim kriterijumima, Telenor d.o.o. odobrava ograničen broj humanitarnih brojeva.