Humanitarni brojevi

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST HUMANITARNI BROJEVI

Share this:

 

Odobravanje humanitarnih SMS brojeva


U skladu sa strategijom kompanije, prema definisanim kriterijumima, Telenor d.o.o. odobrava ograničen broj humanitarnih brojeva. Humanitarne brojeve odobravamo, prije svega, u nastojanju da doprinesemo sistemskom rješavanju problema na nacionalnom nivou, kao i da pomognemo u saniranju posljedica elementarnih nepogoda, kojima je ugrožen veliki broj građana.

Aktivacija humanitarnog broja takođe može biti odobrena u okviru posebne procedure, a više detalja možete pronaći u dokumentu u nastavku.

Odobaravanje humanitarnih brojeva   >

Molimo vas da imate u vidu da je usljed neophodne tehničke pripreme, rok za uvođenje humanitarnog kratkog broja 30 dana.