Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE BEZBEDAN INTERNET
 

Bezbjedan internet

 

Telenor ima ambiciju da obezbijedi komunikacione usluge za što veći broj ljudi i vjeruje da povezanost poboljšava uslove života pojedinaca, grupa i zajednica. Istovremeno, ima obavezu i da prepozna i eliminiše prepreke i rizike na tom putu. 


Kao jedan od najvećih prioriteta zastupamo bezbjednost djece na internetu i sigurno korišćenje tehnologija u komunikaciji.  Kao posebno osjetljiva grupa, djeca zaslužuju veliku pažnju i podršku iz okruženja kako bi izbjegla sve opasnosti i uživala u sigurnom korišćenju interneta. Uvjereni smo da internet obogaćuje dječji svet, ali znamo i da dječja potreba za istraživanjem donosi brojne rizike. Zbog toga, zajedno sa iskusnim partnerima poput UNICEF-a, aktivno promovišemo bezbjedno korišćenje komunikacionih tehnologija kod djece i tinejdžera, ali i kod nastavnika, roditelja i staratelja. Ključne teme su prevencija digitalnog nasilja i razvoj bezbjednog onlajn okruženja.

 
 

Pod kapom globalnog programa Telenor grupe „Be Smart Use Heart“, realizuju se inicijative koje djeci i roditeljima pružaju informacije i alate kako da se suoče sa digitalnim nasiljem, kako da ostanu bezbjedni na mreži i održavaju svoje mobilne uređaje sigurnim.

 

 
 

Partnerstvo Unicefa i Telenora


Uz podršku UNICEF-a, razvijena je aplikacija NETprijatelji koja vodi djecu kroz realne životne scenarije i uči ih da prepoznaju, spriječe, zaustave i prijave nasilje na internetu.

 
 

 
 

Nastavak kampanje za sprečavanje nasilja nad djecom 


Konferencija „Zaustavimo nasilje nad djecom“, organizovana od strane kancelarije UNICEF-a, uz podršku Telenor fondacije i Delegacije EU, okupila je sve relevantne subjekte u društvu sa ciljem podizanja svijesti o značaju nenasilnog vaspitanja djece.

 
 

 
 

Surfuj pametno


Telenor u Crnoj Gori je posvećen sigurnosti korišćenja mobilnog Interneta, što je i razlog zašto je razvio i pruža servise i usluge koji su namijenjeni zaštiti djece dok su na Internetu.