Monitoring dobavljačkog lanca

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE MONITORING DOBAVLJAČKOG LANCA

Share this:

 
Telenor u Crnoj Gori je uspostavio HSSE (Zdravlje, Sigurnost, Zaštita, Životna okolina) funkciju da bi kontinuirano unaprijeđivao dobavljački lanac u oblasti odgovornog poslovanja.
 
Telenor od svojih partnera zahtijeva odgovorno poslovno ponašanje, uključujući bilo koju stranku koja ima direktan ugovorni odnos sa Telenorom i nudi proizvode i/ili usluge Telenoru.
 
Telenorovi zahtjevi za odgovornim poslovnim ponašanjem partnera sprovode se kroz:

 
Principi ponašanja partnera (SCP)
Sporazum sa dobavljačima, o prihvatanju Telenorovog prava kontrole HSSE poslovanja itd.
Sporazum o odgovornom poslovnom ponašanju (ABCs) Sporazumi sa dobavljačima, prihvatanju njihovih prava i definisanju prava monitoringa Telenor dobavljačkog lanca
Samoprocjenjujuća anketa (SAQs) Alatka za procjenu poslovanja u oblasti HSSE.
Inspekcije Obučeni Telenor timovi sprovode najavljene i nenajavljene posjete na licu mjesta kod dobavljača.