NETprijatelji aplikacija

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE NETPRIJATELJI APLIKACIJA

Share this:

 

Kroz trogodišnje partnerstvo sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, Telenor je podržao projekat „Digitalna bezbjednost za svako dijete“ koji za cilj ima uvođenje digitalne pismenosti kroz osnovnoškolsko obrazovanje.


​U EKO ugradi UNICEF-a ugovor o partnerstvu potpisali su šef predstavništva UNICEF-a Osama Kogali i izvršna direktorka Telenora Crna Gora Sandra Štajner. Ovo partnerstvo je podržano i od strane Ministarstva prosvjete.
 


U Crnoj Gori 91% djece uzrasta od 9 do 17 godina koristi internet, a 87% njih to radi svakodnevno.


Većina te djece, njih 68%, smatra da o internetu zna više od svojih roditelja, a istovremeno se polovina njih (45%) ne osjeća bezbjedno onlajn. 38% djece doživjelo je neprijatnost na internetu barem jednom tokom prošle godine.


Ovo istraživanje koje je sprovedeno prošle godine ukazuje na potrebu da se škola aktivnije uključi u proces izgradnje inkluzivnog, digitalnog društva kroz podizanje svijesti i digitalne pismenosti djece, roditelja i nastavnika, što je i cilj trogodišnje inicijative koju je Telenor podržao.


 
„U Telenoru, posebnu pažnu posvećujemo bezbjednosti kada su u pitanju najmlađi korisnici. Zato smo, prije šest godina, započeli realizaciju projekta „Surfuj pametno" i do sada, zajedno sa partnerima, edukovali preko 20.000 djece o online bezbjednosti. Danas potpisujemo trogodišnji ugovor i kroz obrazovni sistem učinićemo da učenje o bezbjednoj upotrebi interneta postane stastavni dio nastavnog plana. Važno je napomenuti da je perspektivu projekta prepoznala i Telenor Grupa, koja je još 2014. godine potpisala globalni sporazum sa UNICEF-om, i koja nam je pružila podršku u pružanju digitalnih rješenja. Vjerujem da su pred nama uspješne tri godine rada na jačanju bezbjednosti na internetu, ali i podizanju nivoa digitalne pismenosti za društvo u cjelini", izjavila je Sandra Šajner.


„Drago mi je što mogu danas da najavim naše prvo partnerstvo sa privatnim sektorom u okviru kampanje „Zaustavimo nasilje". Zahvaljujući podršci Telenora i saradnji sa Ministarstvom prosvjete, našim pouzdanim i stalnim partnerom, za tri godine će sva djeca u Crnoj Gori biti obuhvaćena programom digitalne pismenosti u osnovnim školama. Intervencije poput uvođenja digitalne pismenosti u osnovno obrazovanje, komunikacije sa roditeljima na ovu temu preko škola i obezbjeđivanja odgovarajućih resursa za digitalno opismenjavanje roditelja i nastavnika, neophodne su za iskorjenjivanje siromaštva i osiguravanje da djeca bezbjedno odrastaju u digitalnom dobu. Upravo time ćemo se baviti u narednih nekoliko godina u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Telenorom", izjavio je Osama Kogali.
 
 
Uz podršku Telenora i u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, obrazovna igrica NETprijatelji, koja vodi djecu kroz realne životne scenarije, će uz dodatne resurse digitalne pismenosti postati dostupna osnovnim školama kako bi djeca uzrasta od 9 do 11 godina kroz igru i razgovor sa učiteljima/icama i nastavnicima naučila da odgovorno i pametno koriste internet, kao i da prepoznaju i prijave nasilje. Iz tog razloga, kroz ovu inicijativu, svakom djetetu će se omogućiti da u osnovnoj školi nauči da bezbjedno i odgovorno koristi internet i aktivno učestvuje u digitalnom društvu 21. vijeka.
 
 

Za sve dodatne infotmacije u vezi NETprijatelji aplikacije, posjetite sajt UNICEF-a.