Sigurnost

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE SIGURNOST

Share this:

 
Naši proizvodi i usluge moraju biti sigurni za upotrebu. Dva glavna prioriteta u ovoj oblasti su stroga uputstva za izlaganje elektromagnetnom polju i sigurnost djece na Internetu.
 

Elektromagnetna polja

 
Trenutno nema naučnih dokaza da je izloženost elektromagnetnom polju, što se nekada zove i radijacija, opasna po zdravlje. Ipak, Telenor poštuje uputstva kako bi osigurao bezbjednu izloženost i preporučuje korisnicima da preduzmu odgovarajuće mjere predostrožnosti.
 
Mrežna oprema, kao što su antene, predajnici i bazne stanice emituju radio talase u svrhu obezbjeđivanja široke i visokokvalitetne pokrivenosti mobilnim signalom. Ovi radio talasi se obično označavaju kao „radijacija". Ali, u zdravstvenom smislu je preciznije diskutovati o elektomagnetnim poljima, koja obuhvataju svu elektronsku opremu.
Kad god Telenor instalira novu mrežnu opremu, poštuju se uputstva Svjetske Zdravstvene Organizacije o izloženosti elektromagnetnom polju da bi se osigurala bezbjedna izloženost ljudi.
 
Electromagnetic Exposure Guidelines of WHO.
 

Radio talasi mobilnih telefona

 
Mobilni telefoni transmituju radio talase i kreiraju elektromagnetna polja dok komuniciraju sa baznim stanicama. Specifični nivoi zavise od udaljenosti bazne stanice, kao i od vrste mobilnog telefona.
 
Iako do sada u istraživanjima nisu dokumentovani štetni uticaji, korisnici mogu preduzeti mjere opreza da bi ograničili izlaganje, kao na primjer:
 
  • Koristiti slušalice kada pričaju na mobilnom telefonu;
  • Izbjegavati duge razgovore;
  • Umjesto pozivanja, slati SMS/MMS.
 

Sigurnost djece na internetu

 
Telekomunikacije su važan faktor za djecu i njihove porodice. Djeca su oduševljeni i živahni korisnici kompjutera i mobilnih telefona. Ali, njihov nadzor i zaštita su neophodni, jer djeca mogu postati subjekti opasnih sadržaja na njihovim telefonima i kompjuterima.
 
Blokiranje pristupa materijalima koji sadrže elemente seksualnog zlostavljanja djece
 
Filter protiv seksualnog zlostavljanja djece predstavlja tehničku barijeru koja blokira pristup web sajtovima koji imaju sadržaj seksualnog zlostavljanja djece na mobilnom telefonu ili kompjuteru. Telenor grupa je pionir na ovom polju i postali smo prvi svjetski telekomunikacioni operator koji sarađuje sa pravnim autoritetima u kreiranju ovog filtera. Imajući u vidu uspjeh ovog filtera na tri nordijska tržišta, mi u Telenoru u Crnoj Gori smo ujedinili snage sa Interpolom Crna Gora i proširili upotrebu filtera i na našim prostorima.