Godišnji izvještaji Telenor fondacije

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA GODIŠNJI IZVJEŠTAJI TELENOR FONDACIJE

Share this:

 

Godišnji izvještaji

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu (.pdf)Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu (.pdf)

 

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (.pdf)