Kako da aplicirate

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA KAKO DA APLICIRATE

Share this:

 

U Telenoru vjerujemo da se uspjeh ne mjeri samo dobrim poslovnim rezultatima i istaknutim mjestom na tržištu, već i odgovornošću prema zajednici u kojoj poslujemo i njenim ljudima. Koristeći sve prednosti telekomunikacione industrije, Telenor fondacija pomaže u rješavanju izazova sa kojima se suočava društvo.


#ZamisliSve tema je ovogodišnjeg konkursa, kojim Telenor poziva sve zainteresovane organizacije da predlože inovativna i održiva rješenja koja za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova.

 

Prijave na konkurs i sva prateća dokumentacija šalju se isključivo elektronskim putem na adresu: fondacija@telenor.me.

 
 
Neophodne informacije i obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje:

Otvoreni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu (PDF)


E-mail: fondacija@telenor.me