Logo i podaci Telenor fondacije

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA LOGO I PODACI TELENOR FONDACIJE

Share this:

  • Da biste koristili logotip Telenor fondacije, potrebno je da posjedujete licencu ili neki drugi dokument o saradnji.
  • Treća lica ne mogu da koriste logotip Telenor fondacije u bilo koje svrhe, osim ako za to nemaju posebnu dozvolu.
  • Logotip Telenor fondacije se ne smije mijenjati ili modifikovati.
  • Neovlašćeno korišćenje logotipa Telenor fondacije smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Da bi logotip bio čitak, savjetujemo da oko njega ostavite dovoljno praznog prostora.

 
 
Telenor fondacija logo (AI format) - 510 KB
 
Telenor fondacija Guidelines (PDF format) - 50 KB
 
 

Podaci Telenor fondacije

 
Pun naziv: Telenor fondacija
 
Adresa: Rimski trg br.4, Podgorica, Montenegro
 
Matični broj: 02980819
 
Broj tekućeg računa: 510-85-333-24 kod Crnogorske komercijalne banke, Podgorica