Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA VIJESTI REZULTATI KONKURSA TELENOR FONDACIJE
NAZAD
 

Rezultati konkursa Telenor fondacije 


Tri nova projekta za primjenu digitalnih rješenja (Podgorica, 1. februara) -  U okviru šestog konkursa ,,Uključi se digitalno“, Upravni odbor Telenor fondacije izabrao je tri društveno odgovorna projekta. Projekte koji će dobiti finansijsku i logističku podršku Fondacije realizovaće Osnovna škola „Radojica Perović“, Savez slijepih Crne Gore kao i Festival internacionalnog alternativnog teatra – FIAT. 


Glavna ideja projekta Osnovne škole „Radojica Perović“ je kreiranje edukativnog softvera „PlantDet“, koji će pomoći da se informacione tehnologije primijene u nastavi prirodnih nauka, prvenstveno biologije. 


Kroz projekat Saveza slijepih Crne Gore olakšaće se povezivanje osoba sa invaliditetom sa poslodavcima. Projektom je predviđeno kreiranje aplikacije zaposliosi.me, kojom će se promovisati zapošljavanje osoba sa invaliditetom i razvijanje kvalitetnijeg odnosa sa poslodavcima.


Organizatori Festivala internacionalnog alternativnog teatra – FIAT radiće na izradi portala i aplikacije koji će publici i zainteresovanima pružati sve potrebne informacije o aktuelnim dešavanjima na FIAT-u, omogućiti prenose uživo i bolju promociju kulturnih zbivanja.


Realizacijom projekata koji su dobili podršku promovišu se pozitivne strane digitalizacije, kroz upotrebu mobilnih aplikacija, društvenih mreža i savremenih tehnoloških rješenja. 


Telenor fondacija raspisuje konkurs za podršku društveno odgovornim projektima dva puta godišnje. Najveća pažnja posvećuje se obrazovanju, socijalnoj inkluziji društveno ugroženih grupa, kulturi i umjetnosti i zaštiti životne sredine.