Registraciona forma za učešće

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA FIREFOX IZAZOV REGISTRACIONA FORMA ZA UČEŠĆE

Share this:

 
Kako biste učestvovali na konkursu “Firefox Izazov” potrebno je da najprije popunite registracioni formular. Preporučujemo da registraciju za takmičenje popunite čim se odlučite da učestvujete na konkursu „Firefox Izazov“, a najkasnije do 10.09.2013. u 23:59h po srednjeevropskom vremenu.

Prilikom registracije potrebno je popuniti sljedeće informacije:
  • Ime i prezime učesnika (ili više njih) i kontakt informacije (mejl i telefon). Napomena: Podrazumijevaće se da je prvi navedeni kontakt primaran za komunikaciju sa Telenorom, kao i za preuzimanje nagrada ukoliko aplikacija bude nagrađena.
  • Naziv aplikacije i njen kratak opis.
  • Najmanje 1 snimak ekrana aplikacije ili grafički prikaz aplikacije (mock-up) koji bi omogućili lakše razumijevanje namjene i funkcionalnosti aplikacije.
Napomena: Učesnici koji su državljani Crne Gore popunjavaju formular za prijavu aplikacija na konkurs koji se nalazi sajtu Telenora Crna Gora (www.telenor.me), dok učesnici državljani Republike Srbije popunjavaju formular za prijavu aplikacija na konkurs koji se nalazi sajtu Telenora Srbija (www.telenor.rs). Nepotpune registracije neće biti razmatrane.