Kontakt

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA KONTAKT

Share this:

 

Kontakt


Telenor d.o.o.

Rimski trg 4
81000 Podgorica, Crna Gora
 

Korisnički servis


Odgovor na sva vaša pitanja u vezi sa Telenorovim uslugama možete dobiti pozivom na broj 1700.
 
Za sve naše postojeće i potencijalne korisnike, na usluzi je Telenor Korisnički Centar posljednje generacije. Pitanja u vezi sa servisima i uslugama, mrežom, tarifnim paketima, aktuelnom i standardnom ponudom: možete postaviti i mailom na KorisnickiServis@telenor.me (fizička lica) i Biznis@telenor.me (pravna lica).


Korporativne komunikacije i odnosi sa javnošću


Ako ste novinar ili imate pitanje u vezi sa Telenorovom komunikacijom sa  spoljašnjom javnošću, možete se obratiti na adrese pr@telenor.me i emilija.rabrenovic@telenor.me.

Ukoliko imate pitanja koja se tiču društveno odgovornih projekata i drugih aktivnosti koje sprovodi kompanija Telenor, možete ih dostaviti na adrese fondacija@telenor.me i natasa.djurdjic@telenor.me.  

Napomena: Samo pitanja koja se odnose na gore navedene opcije će biti uzeta u obzir. Za reklamacije, kao i sve informacije o servisima i uslugama, mreži, tarifnim paketima, aktuelnim ponudama,  možete se obratiti korisničkom servisu. 
 

Ljudski resursi


Sva pitanja u vezi sa zaposlenjem u Telenoru možete postaviti ljudskim resursima na:  TelenorPosao@telenor.me


Reklamacije


Reklamacije možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

  • popunjavanjem odgovarajućeg formulara u Telenor  poslovnicama / xpress timovima,
  • slanjem dopisa poštom na adresu,
  • mailom na reklamacije@telenor.me  
  • faksom: 069800405 (fizička lica) i 069800469 (pravna lica).


Dopis treba da sadrži broj telelefona na koji se prigovor odnosi, kao i naznačenu adresu prebivališta na koju je moguće proslijediti pisani odgovor i kontakt telefon korisnika.

 

Odgovor na reklamaciju biće dostavljen u zakonom predviđenom roku.