Podaci o kompaniji

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI

Share this:

 
Puni naziv Kompanije:

Društvo za promet, izgradnju i eksploataciju mreže mobilnih telekomunikacija
"Telenor" d.o.o.

 
Kratki naziv:

Telenor d.o.o.

 

Podaci o kompaniji:

Matični broj PIB: 02242974
Šifra djelatnost: 6190
Registarski broj: 5-0017124
 

Adresa sjedišta Kompanije:

 
Rimski trg 4
Podgorica,
Crna Gora
Telefon: + 382 20 23 50 00
Fax: + 382 20 23 50 35
 

Adresa za prijem pošiljki:

Telenor d.o.o.
Poštanski fax 125
81000 Podgorica
Crna Gora
 

Korisnički Servis:

Telefon: 1700
 

Poslovni korisnički servis:

Telefon: +382 69 1169 (08-23h)
Fax: +382 20 401 405