Kvalitet usluga

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI KVALITET USLUGA

Share this:

 

Pregled izvještaja o parametrima kvaliteta usluga

 

2020. godina

 


4. kvartal 2020. godina


3. kvartal 2020. godina


2. kvartal 2020. godina


1. kvartal 2020. godina


2019. godina

2018. godina

2017. godina