Kvalitet usluga

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI KVALITET USLUGA

Share this:

 

Pregled izvještaja o parametrima kvaliteta usluga

 

2017. godina


    4. kvartal 2017. godina


    3. kvartal 2017. godina


      2. kvartal 2017. godina


      1. kvartal 2017. godina