Opšti uslovi

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI OPŠTI USLOVI

Share this:

 

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži Telenor d.o.o.

 

Uslovi korišćenja vebsajta www.telenor.me