Menu
 

U nastavku možete pogledati mape pokrivenosti Telenor signalom.


*Mape se mijenjaju u zavisnosti koju ste vrstu servisa izabrali za pregled. Korisnici pojedinih verzija Internet Explorer Opera web pretraživača mogu imati problem prilikom učitavanja pokrivenosti u Google mapama. Veći "zoom" može narušiti vidljivost mapa pokrivenosti signalom. 
 
 

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?
 
  • EDGE tehnologija (Enhanced Data rates for GSM Evolution), prestavlja unaprijeđenu 2G mrežu. Omogućava znatno veći propusni opseg, brži prenos podataka i veći kapacitet za mobilne korisnike. EDGE tehnologija koristi postojeću GSM mrežu i predstavlja nadogradnju na GPRS tehnologiju za pružanje multimedijalih usluga.
  • Maksimalna teoretska brzina prenosa podataka je i preko tri puta veća u odnosu na GPRS i iznosi 384 kbps prilikom preuzimanja sadržaja i 88 kbps prilikom postavljanja sadržaja na Internet. Realan protok od oko 100 kbps obezbjeđuje osnovne Internet servise, web pretragu, e-mail i korišćenje aplikacija na telefonima.
  • Telenor Pametna mreža obezbijeđuje pokrivenost za oko 99.5% stanovništva u Crnoj Gori 2G/EDGE signalom.
 
 

Napomena:


Mape su bazirane na predikciji pokrivenosti na otvorenom i ne garantuju u potpunosti pokrivanje signalom na konkretnoj lokaciji. Kvalitet signala može biti narušen zbog uticaja sredine i objekata u okruženju. Telenor Interaktivna mapa kao osnovu koristi Google mape. Imena lokacija Google u svojoj bazi ponekad čuva samo na ćiriličnom pismu.

Tamnije nijanse na mapi pokrivenosti signalom predstavljaju dostupnost dignala unutar objekata (indoor) - pouzdan i dobar kvalitet signala za pozive, poruke, Internet i e-mail u zatvorenom prostoru.

Svjetlije nijanse na mapi pokrivenosti signalom predstavljaju dostupnost dignala na otvorenom (outdoor) - pouzdan i dobar kvalitet signala za pozive, poruke, Internet i e-mail na otvorenom prostoru. Postoji mogućnost da se jave poteškoće u ostvarivanju mobilnih servisa u zatvorenom prostoru u zavisnosti od spoljnih uticaja (zidovi, instalacije, zračenja, itd).