Menu
 

U nastavku možete pogledati mape pokrivenosti Telenor signalom.


*Mape se mijenjaju u zavisnosti koju ste vrstu servisa izabrali za pregled. Korisnici pojedinih verzija Internet Explorer Opera web pretraživača mogu imati problem prilikom učitavanja pokrivenosti u Google mapama. Veći "zoom" može narušiti vidljivost mapa pokrivenosti signalom. 
 
 

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?
 
  • HSPA/HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access) tehnologija predstavlja posljednji korak u evoluciji ka 4G sistemima.
  • Maksimalna teoretska brzina prenosa podataka iznosi 42 Mbps prilikom preuzimanja sadržaja i 5,76 Mbps prilikom postavljanja sadržaja na Internet. To će omogućiti korisnicima da pretražuju Internet realnim brzinama u proseku od 10-20 Mbps sa modemom koji podržava HSPA+ 42Mbps tehnologiju. Brzine protoka koje podržava navedena tehnologija obezbijeđuju veoma napredne servise prenosa podataka: surfovanje, download muzike i videa, streaming muzike i video sadržaja, korišćenje aplikacija poput Facebooka, Twittera, Youtube, Skype...
  • Telenor Pametna mreža obezbjeđuje pokrivenost za oko 97% stanovništva u Crnoj Gori 3G/HSPA+ signalom.
 
 

Napomena:


Mape su bazirane na predikciji pokrivenosti na otvorenom i ne garantuju u potpunosti pokrivanje signalom na konkretnoj lokaciji. Kvalitet signala može biti narušen zbog uticaja sredine i objekata u okruženju. Telenor Interaktivna mapa kao osnovu koristi Google mape. Imena lokacija Google u svojoj bazi ponekad čuva samo na ćiriličnom pismu.

Tamnije nijanse na mapi pokrivenosti signalom predstavljaju dostupnost dignala unutar objekata (indoor) - pouzdan i dobar kvalitet signala za pozive, poruke, Internet i e-mail u zatvorenom prostoru.

Svjetlije nijanse na mapi pokrivenosti signalom predstavljaju dostupnost dignala na otvorenom (outdoor) - pouzdan i dobar kvalitet signala za pozive, poruke, Internet i e-mail na otvorenom prostoru. Postoji mogućnost da se jave poteškoće u ostvarivanju mobilnih servisa u zatvorenom prostoru u zavisnosti od spoljnih uticaja (zidovi, instalacije, zračenja, itd).