Menu
 

U nastavku možete pogledati mape pokrivenosti Telenor signalom.


*Mape se mijenjaju u zavisnosti koju ste vrstu servisa izabrali za pregled. Korisnici pojedinih verzija Internet Explorer Opera web pretraživača mogu imati problem prilikom učitavanja pokrivenosti u Google mapama. Veći "zoom" može narušiti vidljivost mapa pokrivenosti signalom. 
 

Najbrži internet - 4G

Brzi internet - 3G

Osnovni internet - 2G

 

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?
 
  • LTE tehnologija (Long Term Evolution) predstavlja četvrtu generaciju mobilnih mreža (4G) te korisnicima pruža jedinstveno iskustvo korišćenja usluga koje zahtijevaju velike brzine prenosa podataka, kao i brže pristupe aplikacijama poput video sadržaja (Youtube, streaming, mobile TV i sl.), gledanje video fajlova viskog kvaliteta (u HD formatu), streaming muzike, prenos i preuzimanje fajlova, fotografija i ostalih sadržaja bez zastoja i gotovo odmah. 4G+ predstavlja evoluciju 4G mreže, u kojoj se agregacijom signala vište frekvencijskih band-ova omogućavaju još veće brzine i bolje korisničko iskustvo.
  • Maksimalne teorijske brzine download-a sadržaja u 4G mreži su do 150Mb/s a u 4G+ do 225Mb/s. Realno ostvarene brzine zavise od broja korisnika na mreži, kao i od udaljenosti od bazne stanice.
  • Telenor mreža obezbijeđuje pokrivenost 4G/LTE signalom za oko 98% stanovništva u Crnoj Gori 
 
 

Napomena:


Mape su bazirane na predikciji pokrivenosti na otvorenom i ne garantuju u potpunosti pokrivanje signalom na konkretnoj lokaciji. Kvalitet signala može biti narušen zbog uticaja sredine i objekata u okruženju. Telenor Interaktivna mapa kao osnovu koristi Google mape. Imena lokacija Google u svojoj bazi ponekad čuva samo na ćiriličnom pismu.

Tamnije nijanse na mapi pokrivenosti signalom predstavljaju dostupnost dignala unutar objekata (indoor) - pouzdan i dobar kvalitet signala za pozive, poruke, Internet i e-mail u zatvorenom prostoru.

Svjetlije nijanse na mapi pokrivenosti signalom predstavljaju dostupnost dignala na otvorenom (outdoor) - pouzdan i dobar kvalitet signala za pozive, poruke, Internet i e-mail na otvorenom prostoru. Postoji mogućnost da se jave poteškoće u ostvarivanju mobilnih servisa u zatvorenom prostoru u zavisnosti od spoljnih uticaja (zidovi, instalacije, zračenja, itd).