Bookmate uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA BOOKMATE USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Kratki opis Aplikacije


Bookmate je mobilna verzija aplikacije (u daljem tekstu: Aplikacija) koja omogućava pristup Bookmate sadržaju. Bookmate aplikacija svojim pretplatnicima nudi mogućnost čitanja e-knjiga, kao i slušanja audio knjiga iz biblioteke od preko milion naslova, kojima je moguć pristup u svakom trenutku, kada korisnik poželi.

Bookmate  aplikacija je dostupna na Android i iOS operativnim sistemima, kao i na web-u.
 
Telenor svim postpejd i pripejd korisnicima, fizičkim licima, na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: korisnici) dodjeljuje 10GB internet saobraćaja na mjesečnom nivou, počev od aktivacije Bookmate aplikacije, a koji je namijenjen isključivo za korišćenje u domaćem saobraćaju.
 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Aplikaciji mora da bude konektovan na internet; 
 • Prije registracije Aplikacije, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Aplikacije u okviru Bookmate aplikacije.
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen i isti se naplaćuje po važećem cjenovniku;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cijena aktivacije Aplikacije je regulisana Cjenovnikom, koji je dat na sajtu www.telenor.me za korisnike Telenor Crna Gora;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju putem Moj Telenor aplikacije ili web portala; 
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, u slučaju da korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a prethodno nije pravilno aktivirao Aplikaciju;
 • Ukoliko napuštate Bookmate okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Aplikacije;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Aplikacije;
 • Ukoliko korisnik pristupa Aplikaciji putem druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom i pružanje informacija o njemu.

 

Tarifni dodatak

 
Korisnici će moći da aktiviraju dodatak putem Moj Telenor aplikacije ili web portala. Bookmate tarifni dodatak se naplaćuje u iznosu od 4.99 eura sa PDV-om mjesečno.
 


Total, Play i Premium paketiUkoliko si korisnik  Play 4, Total 4, Total 8, Total 16, Total 100 ili Premium paketa, u okviru Moj Telenor aplikacije ili portala Moj Telenor možeš da se odlučiš za Bookmate kao dodatak koji možeš da koristiš bez dodatne nadoknade u okviru paketa, sa 10GB internet saobraćaja za korišćenje ove Aplikacije.

Za više informacija posetite Moj Telenor aplikaciju ili portal.


Business Total i Start paketi


Ukoliko si korisnik Start 5, Business Total 10, Business Total 20, Business Total 100, u okviru Moj Telenor aplikacije ili portala Moj Telenor možeš da se odlučiš za Bookmate kao dodatak koji možeš da koristiš bez dodatne nadoknade u okviru paketa, sa 10GB internet saobraćaja za korišćenje ove Aplikacije.

Za više informacija posetite Moj Telenor aplikaciju ili Biznis portal.


Odgovornost i korišćenje Bookmate aplikacije:

 • Telenor d.o.o. neće pružati kompaniji Bookmate Ltd. podatke o ličnosti svojih korisnika;
 • Uslovi Bookmate korišćenja, uključujući i aplikaciju, su dati u okviru aplikacije vlasnika, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa istima upozna i saglasi;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup Aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje Aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmjenjuje preko Aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani Bookmate aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.


 

* Internet saobraćaj je namijenjen korišćenju Bookmate aplikacije u domaćem saobraćaju. Telenor zadržava pravo na ograničenje internet saobraćaja za korišćenje Bookmate usluge kako bi svim korisnicima omogućio korišćenje ove Aplikacije po optimalnim uslovima.