Društvene mreže uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA DRUŠTVENE MREŽE USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Odgovornost i korišćenje servisa „Društvene mreže“:


  • Za sve podatke i informacije objavljene na Facebook, Twitter i WhatsApp društvenim mrežema isključivo su odgovorne kompanije Facebook Inc, Twitter i WhatsApp, koje su vlasnici Facebook, Twitter i WhatsApp servisa (web i mobilnog sajta, messenger-a, aplikacije);
  • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompanijama Facebook, Twitter i WhatsApp o svojim korisnicima;
  • Uslovi korišćenja navedenih servisa, uključujući i aplikaciju, su dati na portalu vlasnika servisa www.facebook.com, about.twitter.com i www.whatsapp.com/ te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
  • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup servisu;
  • Za samo funkcionisanje servisa u potpunosti odgovara vlasnik;
  • Podaci koje korisnik razmjenjuje preko servisa su isključiva odgovornost korisnika;

 

Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani Facebook servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih. Internet saobraćaj ostvaren prilikom korišćenja navedenih digitalnih servisa iz rominga naplaćuje se prema važećem cjenovniku Telenora.

 

Uslovi korišćenja tarifnog dodatka „Društvene mreže“ biće naznačeni na zvaničnom Telenorovom sajtu, a uslovi korišćenja samih servisa su definisani od strane Facebook-a, Twitter-a i WhatsApp-a.