Facebook uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA FACEBOOK USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Kratki opis Servisa

 

Facebook All je servis koji podrazumijeva FB browser, Messsenger, kao i višeplatformsku mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu: Servis) koja omogućava korisnicima pristup društvenoj mreži Facebook. Facebook Messenger je dostupan na Android, iPhone i Windows Phone uređajima i omogućava korisnicima koji su aktivirali Servis da mogu međusobno slati poruke bez obzira na tip uređaja koji posjeduju.

 

Telenor će svim svojim pripejd korisnicima na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: Korisnici) pružiti mogućnost da za korišćenje Servisa ne brinu o dodatnoj naplati interneta, tj. korisnici će kod aktivacije Servisa imati dodijeljen internet saobraćaj za njegovo korišćenje.

 

Napomena: Ukoliko napuštate Facebook okruženje, odnosno otvarate druge internet linkove, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnom cjenovniku paketa koji koristite. Takođe, internet saobraćaj za Facebook Lite aplikaciju se naplaćuje po standardnom cjenovniku paketa koji koristite.

 
Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Prije registracije na Servis, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Servisa na Facebook sajtu www.facebook.com/policies;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cijena aktivacije Servisa je regulisana Cjenovnikom, koji je dat na sajtu www.telenor.me za korisnike Telenor Crna Gora;
 • Servis će biti aktivan od 16.03.2015. godine u Crnoj Gori;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis preko portala i aplikacije Moj Telenor; 
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a prethodno nije pravilno aktivirao Servis;
 • Ukoliko napuštate Facebook okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbijeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o njemu.

 

Tarifni dodatak

 

Prva aktivacija servisa kao tarifni dodatak je besplatna, a Servis se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 0.99 eura sa porezom. Sve izmjene i uslovi korišćenja Servisa biće objavljeni na www.telenor.me

 
Odgovornost i korišćenje Facebook servisa:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Facebooku isključivo je odgovorna kompanija Facebook Inc. koja je vlasnik Facebook servisa (browsera, FB messenger-a, FB aplikacije);
 • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Facebook Inc. o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Facebook All servisa, uključujući i aplikaciju, dati su na portalu vlasnika servisa http://www.facebook.com/, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup servisu;
 • Za samo funkcionisanje servisa u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmijenjuje preko servisa isključiva su odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani Facebook servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.