HBO GO - uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA HBO GO - USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Kratki opis Servisa

 

HBO Go je servis koji podrazumijeva aplikaciju, web i mobilnu verziju (u daljem tekstu: Servis) koji omogućavaju pristup HBO GO servisu. HBO GO aplikacija svojim pretplatnicima nudi 3200 naslova; najbolje filmove, najnovije serije, HBO originalnu produkciju, dokumentarne filmove, koncerte i kultne HBO serije. HBO GO usluga je dostupna na Android i iOS operativnim sistemima.

 

Telenor svim svojim postpejd korisnicima na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: Korisnici) dodijeljuje 10 GB internet saobraćaj prilikom aktivacije Servisa, a koji je namijenjen isključivo za njegovo korišćenje, te nema brige usljed dodatne naplate interneta.

 

Napomena: Ukoliko napuštate HBO GO okruženje, odnosno otvarate druge internet linkove, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnom cjenovniku paketa koji koristite. Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da bude konektovan na internet;
 • Prije registracije na Servis, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Servisa na HBO GO sajtu http://www.hbogo.me/pages/template.aspx?id=termshttp://www.hbogo.me/privacy;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cijena aktivacije Servisa je regulisana Cjenovnikom;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis putem Moj Telenor aplikacije ili web portala
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, u slučaju da korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a prethodno nije pravilno aktivirao Servis;
 • Ukoliko napuštate HBO GO okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi;
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu putem druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbijeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o njemu;
 • Korisnici  tarifnih paketa Prenesi Play+ M, L, XL i Premium + imaju mogućnost korišćenja HBO GO servisa bez dodatne naknade, dok za korisnike ostalih paketa aktivacija HBO GO servisa iznosi 5.9 EUR sa PDV-om mjesečno;
 • Dodijeljeni internet saobraćaj je namijenjen za korišćenje HBO GO u domaćem saobraćaju.
 • Telenor zadržava pravo da korisnicima ograniči dodijeljeni internet saobraćaj za korišćenje HBO GO servisa, kako bi svim korisnicima omogućio korišćenje servisa po optimalnim uslovima.Tarifni dodatak

 

Korisnici će moći da aktiviraju servis putem Moj Telenor aplikacije ili web portala.

 

Servis se može koristiti probno, bez naknade u periodu od 30 dana od datuma prve aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 5.9 eura sa PDV-om mjesečno.

 

Korisnik ima na raspolaganju neograničen internet saobraćaj namijenjen isključivo za korišćenje HBO GO servisa.

 


 Odgovornost i korišćenje HBO GO servisa:

 • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji HBO o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja HBO GO, uključujući i aplikaciju, dati su na portalu vlasnika servisa http://www.hbogo.me/pages/template.aspx?id=terms, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup servisu;
 • Za samo funkcionisanje servisa u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmijenjuje preko servisa isključiva su odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani HBO GO servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.